Strategisk udvikling

Hvad ville en klar strategi – skabt af engagerede medarbejdere – gøre for din forretning?

Der er et kæmpe, uudnyttet vækstpotentiale i mange virksomheder. Udnyt det. Få lagt en holdbar, fremadrettet strategi. Sæt forpligtende ord på jeres handlingsplaner. Og skab fælles holdninger, motivation og handlekraft i organisationen.


Strategi er ikke blot noget man har – det er også noget man gør og vi erfaring for at det giver gode resultater, hvis det udvikles i fællesskab. Derfor er vores strategiworkshops intensive, involverende og mest af alt: Handlingsorienterede.

I et samarbejde med Experts4Experts får du en veltilrettelagt og professionel proces med målrettet sparring på overordnet strategi, performance, samarbejde, interne processer og blinde pletter. Uanset om I er 10, 50 eller 100, har Experts4Experts værktøjerne til at facilitere processen på tværs af organisationen og få skabt rammer der medfører, at alle ledere/nøglepersoner kommer til orde.

Deltagerne involveres i strategiprocessen, og alle motiveres til at vise tillid og tage ejerskab. Det er ikke os, der serverer sandheden. Vi stiller spørgsmålene – og så finder vi svarene i samarbejde.

Udbyttet er fokus og handlekraft gennem formulering af en klar og brugbar strategi med konkrete og forståelige handlingsplaner. En strategi, som alle deltagere står bag.

To koncepter er særligt efterspurgte til strategiudvikling og forretningsudvikling: Company Days og LEGO® SERIOUS PLAY®. I begge tilfælde kan processen være en todages workshop eller flere korte workshops over en periode.

 

 

Eksempler på strategiopgaver:

  • Facilitering af strategiproces for mellemstor produktionsvirksomhed i turn around proces
  • Strategiplanlægning for nordiske lufthavne og havn
  • Facilitering af strategi for større industrivirksomhed i forbindelse med generationsskifte
  • Formulering af overordnede målsætninger og strategi i mindre produktionsvirksomhed i forbindelse med ansættelse af ny direktør